Usługi dokładnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Jesteśmy firmą która świadczy profesjonalne usługi księgowe
i kadrowo – płacowe 

O jakości świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług decydują konkretni ludzie. Nasz zespół to osoby odpowiedzialne i zaangażowane, które swoje  wieloletnie doświadczone zdobyli współpracując z dużymi firmami międzynarodowymi, polskimi podmiotami gospodarczymi, firmami rodzinnymi oraz biurami rachunkowymi.

Profesjonalnie

Nasza oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Współpracę realizujemy na zasadach partnerskich dzięki temu możliwe jest właściwe zorganizowanie prac i dostosowanie rozwiązań do wymagań klienta. Powierzane nam zadania wykonujemy z pełnym profesjonalizmem oraz rzetelnością zapewniając całkowite bezpieczeństwo i poufność.

Bezpiecznie

Zespół składa się z księgowych posiadających certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych
 • pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych
 • składanie okresowych sprawozdań finansowych
 • deklaracje podatkowe VAT,CIT,PIT

Kadry i płace

 • sporządzanie listy płac
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
 • pełna obsługa rozliczeń z ZUS oraz sporządzenie deklaracji ZUS
 • roczne rozliczenia podatkowe pracowników
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę
 • wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym: prowadzenie akt osobowych, ewidencjonowanie danych kadrowych w programie kadrowo-płacowym na podstawie przekazywanych przez Klienta dokumentów
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych

Pomoc w rejestracji firmy

 • pomoc w wyborze formy prawnej działalności firmy oraz formy opodatkowania
 • wniosek o wpis do KRS
 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zgłoszenie do ZUS
 • zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, NIP

Usługi dodatkowe

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • Rozliczanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • Reprezentowanie Klientów w Urzędzie Skarbowym, ZUS i innych instytucjach

Cennik

Każda firma wymaga indywidualnego podejścia – warunki współpracy ustalamy z każdym klientem indywidualnie. Cena uzależniona jest między innymi od ilości dokumentów formy prawnej oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Oferujemy bezpłatny odbiór dokumentów bezpośrednio od Klienta

Usługi dokładnie dopasowane
do Twoich potrzeb.

Pełne Księgi Handlowe
od 350 zł/miesiąc
 • Obsługa kadrowo – płacowa
 • Cena od 30 zł miesięcznie za 1 pracownika
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - z Vat
od 200 zł/miesiąc
 • Obsługa kadrowo – płacowa
 • Cena od 30 zł miesięcznie za 1 pracownika
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - bez Vat
od 150 zł/miesiąc
 • Obsługa kadrowo – płacowa
 • Cena od 30 zł miesięcznie za 1 pracownika
Ryczałt Ewidencjonowany
od 150 zł/miesiąc
 • Obsługa kadrowo – płacowa
 • Cena od 30 zł miesięcznie za 1 pracownika

Powyższe ceny stosujemy dla firm w których występuje do 20 dokumentów księgowych miesięcznie. Jako jeden dokument księgowy traktujemy: faktura sprzedaży, faktury zakupu, dokumenty zakupu (np. paragon , bilet, rachunek), pięć operacji bankowych.

Telefon
+48 513 192 625
Email
office@finansdor.pl
FINANS - DOR Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 6A lok 113
03-216 Warszawa
NIP 125 168 45 39