05.11.2019

Co to jest biała lista podatników VAT i jak działa

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom  weryfikować kontrahentów. Wykaz obejmuje podatników VAT zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, ponadto zawiera m.in. numery rachunków bankowych, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Biała lista podatników to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców
znajdziesz ją tutaj: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Dane w rejestrze zostały zebrane z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje są niepoprawne, można wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy. Pytając o dane wskazujemy dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie.

Zakres informacji o podatnikach

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Numery rachunków na białej liście podatników VAT

Dla przedsiębiorców bardzo ważną informacją, którą znajdą w wykazie są numery firmowych rachunków bankowych. Są to tzw. rachunki rozliczeniowe.

Te numery są publikowane tylko w przypadku zarejestrowanych podatników VAT lub podatników VAT, którzy zostali przywróceni do rejestru. Z kolei jeśli odmówiono ci rejestracji jako podatnika VAT lub zostałeś wykreślony, to twoje dane zostaną uwidocznione w wykazie, ale nie obejmą informacji o rachunku rozliczeniowym.

biała lista nie obejmuje firm (w tym numerów rachunków), które nie są podatnikami VAT

Rachunki, które widzisz na białej liście zostały pobrane  z baz KAS, po potwierdzeniu w STIR. Twój rachunek powinien zostać zgłoszony do STIR przez bank, który go prowadzi.

Są to te same numery rachunków firmowych, które podałeś do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (np. po założeniu konta firmowego w banku).

Jeśli numer lub numery rachunków, z których korzysta twoja firma, zmieniły się i nie podałeś tej informacji do swojego urzędu skarbowego, powinieneś je zaktualizować.

Pamiętaj, że w wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe – tzw. ROR.

Jeżeli Jesteś podatnikiem VAT i masz rachunek bankowy, ale nie możesz znaleźć się na białej liście to w tej sytuacji:

 1. sprawdź czy rachunek, którego używasz w firmie, jest rachunkiem rozliczeniowym założonym do działalności gospodarczej, potwierdź to w swoim banku.
 2. zgłoś swój rachunek firmowy do urzędu skarbowego poprzez CEIDG, NIP-8, NIP-2
 3. sprawdź czy twój bank przekazał numer twojego rachunku do STIR

 

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz kontrahentowi kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

 

Ostatnie wpisy

24.09.2020
Z dniem 01 października 2020 r. będą obowiązywały nowe struktury plików JPK V7
Czytaj więcej
24.09.2020
Podmioty powiązane – co warto wiedzieć
Czytaj więcej
05.11.2019
SPLIT PAYMENT – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PO 31.10.2019R.
Czytaj więcej