24.09.2020

Z dniem 01 października 2020 r. będą obowiązywały nowe struktury plików JPK V7

Nowa struktura JPK V7, to w uproszczeniu zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem wartości, kwot i stawek podatku VAT, oraz danych poszczególnych kontrahentów. Plik podzielony jest na dwie struktury logiczne:

część ewidencyjną, przypominającą składane dotychczas pliki JPK VAT,

część deklaracyjną, składającą się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT.

Struktura łączy  w sobie dane dotychczas przekazywane do MF i do urzędu skarbowego w postaci deklaracji VAT i pliku JPK VAT.

W strukturach wprowadzono dodatkowe oznaczenia wybranych transakcji.

Towary które należy oznaczać niżej opisanymi kodami

Nazwa polaOpis pola
GTU_01dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
GTU_02dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, (benzyny, paliwa, oleje napędowe, gaz)
GTU_03dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
GTU_04dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
GTU_05dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
GTU_06dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
GTU_07dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych (CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.)
GTU_08dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,
GTU_09dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
GTU_10dostawy budynków, budowli i gruntów,
GTU_11świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
GTU_13świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Transakcje które należy oznaczyć

Nazwa polaOpis pola
„TT_WNT”w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
„TT_D”wobec dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
„MR_T”w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,
„MR_UZ”w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
„I_42”w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
„I_63”w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
„B_SPV”dla transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,
„B_SPV_DOSTAWA”dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,
„B_MPV_PROWIZJA”wobec świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.
“RO”raport fiskalny
“WEW”dokument wewnętrzny opodatkowania
“FP”faktury do paragonu
“SW”sprzedaż wysyłkowa
“EE”sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT
“TP”sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT
“MPP”transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Podatnicy występujący w transakcji jako nabywca, zobowiązani są także dokonywać oznaczeń wobec dokumentów zakupu dokumentujących:

Nazwa polaOpis pola
MKzakup od podatnika stosującego metodę kasową VAT zgodnie z art. 21 ustawy o VAT,
VAT_RRzakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, zgodnie z art. 116 ustawy o VAT,
IMPzakup w ramach importu towarów, w tym importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT,

Dokonanie poprawnych oznaczeń transakcji w przesyłanym pliku JPK V7 jest obowiązkowe, a niewypełnienie tego obowiązku będzie surowo karane. Ustawodawca bowiem zastrzega, że za wadliwie przesłany plik JPK V7, który będzie uniemożliwiał przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji przez organy podatkowe  będą groziły kary pieniężne.  Wysokość kary pieniężnej za każdy błąd może wynieść  500 zł. 

Ostatnie wpisy

24.09.2020
Podmioty powiązane – co warto wiedzieć
Czytaj więcej
05.11.2019
SPLIT PAYMENT – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PO 31.10.2019R.
Czytaj więcej
05.11.2019
Co to jest biała lista podatników VAT i jak działa
Czytaj więcej