19.08.2019

Jak płacić i rozliczać podatki mając swoją firmę

Każdy przedsiębiorca zakładający własną firmę powinien wiedzieć, że jednym z jego obowiązków jest odpowiednie płacenie podatków. Jest parę kwestii, które powinieneś wiedzieć, aby odpowiednio rozliczać się z urzędem skarbowym.

Rodzaje podatków

  • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – dotyczy osób, które chcą założyć działalność jednoosobową lub w przypadku wstępowania do spółki jako wspólnik. W tym przypadku można wybrać formę opodatkowania:
    • zasady ogólne – skala podatkowa 18% oraz 32% w przypadku przekroczenia 85 528 zł, jak również podatek liniowy, który wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodów (przy podatku liniowym nie możemy skorzystać z ulg ani rozliczyć się wspólnie z małżonkiem). Podatek rozliczany jest zaliczkowo, co miesiąc do 20-ego dnia po zakończonym miesiącu lub kwartalnie, do 20-ego dnia po zakończonym kwartale, zaliczki można też wpłacać w formie uproszczonej w wys. 1/12 kwoty podatku wynikającej z poprzednich lat. Od zaliczek można odliczać zapłaconą składkę zdrowotną (7,75% podstawy wymiaru składki) Zeznanie składa się do 30-ego kwietnia po zakończeniu roku (PIT-36 dla skali a PIT-36L dla podatku liniowego). Zaliczek można nie płacić aż do mementu gdy narastająco od początku roku nie przekraczają 1 000 zł, po przekroczeniu tej kwoty należy wpłacić już całą kwotę.
    • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Stawki podatku to 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% od uzyskanego Zapłacone składki ZUS społeczne pomniejszają przychód a zapłacona składka zdrowotna pomniejsza zaliczkę. Ryczałt wpłacany jest do 20-ego dnia po zakończonym miesiącu lub kwartale a zeznanie (PIT-28) składane jest do 31 stycznia po zakończeniu roku
    • karta podatkowa – stawki są określane kwoto na dany rok przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, na podstawie wniosku PIT-16 (składany przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku podatników prowadzących już działalność gospodarczą, nie później niż do 20 stycznia następnego roku) Podatek płacony jest miesięcznie do 7-ego dnia po zakończonym miesiącu, za grudzień do 28-ego grudnia, kwotę podatku można pomniejszyć o zapłaconą składkę zdrowotną (7,75% podstawy wymiaru tej składki). Podatków nie rozlicza się zeznaniami, do 31-ego stycznia należy złożyć formularz PIT-16A.

Wszystko zależy m.in. od rodzaju działalności (niektóre formy opodatkowania można stosować tylko przy określonych rodzajach działalności), kosztów, jakie będziesz ponosił w trakcie działalności, wielkości przychodów czy chęci korzystania z ulg.

  • podatek dochodowy od osób prawnych CIT – dotyczy spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna) oraz spółek komandytowo-akcyjnych (pozostałe spółki osobowe oraz spółki cywilne nie są podatnikami – podatnikami są wspólnicy). Wynosi 19% podstawy opodatkowania lub 9% (dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność)

Jak zgłosić formę opodatkowania?

  • jeśli rejestrujesz firmę w CEIDG (działalność jednoosobowa, wspólnicy spółki cywilnej), formę opodatkowania oraz sposób opłacania zaliczek wskazujesz we wniosku o rejestrację (CEIDG-1). Zaznaczasz odpowiednie okienko we wniosku. Nie musisz dodatkowo wysyłać żadnych wniosków do urzędu skarbowego (z wyjątkiem PIT-16 przy karcie podatkowej)
  • W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, nie zgłasza się dla nich formy opodatkowania. Te, które są podatnikami (spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne), są opodatkowane CIT.

Ostatnie wpisy

24.09.2020
Z dniem 01 października 2020 r. będą obowiązywały nowe struktury plików JPK V7
Czytaj więcej
24.09.2020
Podmioty powiązane – co warto wiedzieć
Czytaj więcej
05.11.2019
SPLIT PAYMENT – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PO 31.10.2019R.
Czytaj więcej